Altres serveis

Formació, agendes comercials i convocatòries


Formació: Dirigit a aquelles empreses del sector mice o turístic que vulguin conèixer i tenir una visió més àmplia del sector, del seu potencial com a proveïdors de serveis i desenvolupament d'un pla comercial de vendes anual.

Agendes Comercials: dirigit a aquelles empreses que vulguin una agenda comercial per a accions puntuals al mercat mice.

Convocatòries per a workshops i fam trips

Consulti'ns: yt-serveis@yt-serveis.com


Gràcies,

Yolanda Tomás